Lojistik Faaliyetleri ve Ana Etmenleri

Lojistik; satışların arttırılması, hizmet seviyesinin iyileştirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına büyük destek olmaktadır. Kısacası lojistik, çok çeşitli alanlardan oluşan bir faaliyetler bütünü olup, ilgili bölümlerin işbirliğini gerektirmektedir.

Lojistik faaliyetleri oluşturan ana etmenler şu şekildedir.

1.Taşımacılık

Taşımacılık faaliyeti,lojistiğin temelini oluşturan en önemli faaliyetlerden biridir.İhtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin, ihtiyaç duyuldukları anda bulundukları yerden ihitiyaç olan yere aktarımını sağlamaktadır.

2. Malzeme Yönetimi

Malzeme yönetimi,yüzlerce  parçadan oluşan ürünlerin üretilmesinde ve işletme içinde kullanılan diğer malzeme, araç gerecin envanter durumunun görülmesinde ve ona göre satın alma,tedarik sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalıştırılmasında önemli olmaktadır.

3.Depolama

İhtiyaçların gerektiğinde kullanılmak üzere bulundurulması anlamına gelmektedir.Üretim sektöründe depolama,ürünlerin hammadde aşamasından üretim ortamına oradan da tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan tüm faaliyetler için malzemelerin bekletilmesi olarak tanımlanabilir.

4. Envanter (Stok) Yönetimi

Stok,üretimi istenen düzeyde tutmak,teslim ve satışı istenen özelliklere göre gerçekleştirmek amacıyla malzeme, materyal, yarı işlenmiş ve tamamlanmış ürün mevcudunun elde bulundurulması yani asgari kullanılabilir stok seviyelerinin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Başarılı bir stok yönetiminin hedefi arzu edilen müşteri hizmet düzeyini sağlayacak ve bunun yanında lojistik hizmetlerin maliyetini dengeleyecek bir stok düzeyi belirlemektir.

5. Elleçleme ve Ambalajlama

Geçici olarak depolanan eşya; görünüşü ve teknik özellikleri aynı kalacak şekilde muhafaza edilip gümrük idaresinin izni ve denetlemesi altında bazı işlemlere tabi tutulabilmektedir. Bu işlemlere “elleçleme” adı verilir.

– Kapların tamiri veya yenilenmesi,
– Eşyanın havalandırılması,
– Büyük kaplardan küçük kaplara boşaltma veya kapların birleştirilmesi,
– Karıştırma,
– Yeni kap çeşitleri yapma,
– Kaplardan örnek veya numune alma gibi işlemler elleçleme faaliyetleri arasında yer alır.

6. Talep Yönetimi

Müşterinin talep ettiği ürün istenilen miktar, kalite ve çeşitlerde; doğru zaman, fiyat ve yerde karşılama gücü ve esnekliği etkin talep yönetimi ile sağlanabilmektedir.

Talep yönetimi, bilgiye bağlı olarak talebin en iyi şekilde karşılanmasını ve bununla birlikte gecikme süresi, giderleri ve maliyetinin minimum seviyede tutulmasını amaçlar.

7.Satın Alma

İşletmenin ihtiyaç duyduğu hammadde, hazır parça ve yarı mamüllerin en uygun tedarikçiler arasında kaynak araştırması ve seçimi, pazarlık, tedarik ortaklığı programının yürürlüğe sokulması faaliyetlerini kapsamaktadır.

8.Müşteri Hizmetleri

Müşteri ile olan ilişkilerin tüm boyutlarını birleştiren ve yöneten yani talep öngörüsü, hizmet memnuniyeti, sipariş yönetimi gibi satış sonrası hizmetler veren müşteri odaklı bir anlayıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir