Lojistik Yönetimi Nedir?

Lojistik, esas olarak askeri bir terimdir ve ve ilk olarak 1905 yılında ‘ordulara ait malzeme ve personelin tedarik,taşınma,bakım ve yenilenmesi’ şeklinde kullanılmıştır. Lojistik kavramı özellikle 2.Dünya Savaşı’ndan sonra daha da önem kazanmıştır.

Dünya’da lojistiğin gelişimi şu şekilde sıralanabilir:

1940-1960 yılları arası: Lojistik aşamasını kurma,

1960-1970 yılları arası: Lojistik fikrinin yerleşmesi ve itibar kazanması,

1970-1980 yılları arası: Önceliklerin ve modellerin değişmesi,

1980-Günümüze kadar : Ekonomik ve teknik değişimin yeni çağı olmaktadır.

Lojistik Yönetimi

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktası yani kaynağından tüketildiği son nokta olan nihai tüketiciye kadar devam eden tedarik zinciri içindeki her iki yöne doğru olan hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasını sağlayan tedarik zinciri aşamasıdır.

Lojistik Yönetimi 3 Alt Başlıkta İncelenebilir:

-Tedarik Lojistiği

-Üretim Lojistiği

-Dağıtım Lojistiği

1.Tedarik Lojistiği:

İlk aşamada üretim için gerekli olan ham madde ve malzemelerin tedarikçilerden alınarak üretim tesislerine ya da üretimde kullanılmak üzere depoya taşınması aşamasıdır. Bu aşama tamamı ile üretim öncesinde gerçekleşir ve lojistiğin; taşıma, tasarım , geliştirme, imalat ve üretim ile ilgilenen koludur. İlk aşamada üretim için gerekli olan ham madde ve malzemelerin tedarikçilerden alınarak üretim tesislerine ya da üretimde kullanılmak üzere depoya taşınmasıdır. Bu aşama tamamı ile üretim öncesinde gerçekleşir ve lojistiğin; taşıma, tasarım , geliştirme, imalat ve üretim ile ilgilenen koludur.

Tedarik lojistiğinde aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:

1.Hangi malzeme, ne zaman ve ne kadar sipariş verilmeli?

2.Hangi firmadan satın alınacak?

3.Hangi taşıma araçları kullanılacak ve malzeme nasıl depo edilecek?

2.Üretim Lojistiği:

Üretim lojistiği,  daha çok endüstriyel işletmelerde kullanılan ve ürünlerin üretim hattında ki işlemleri bittikten sonra; depolanması gerektiği durumda depolanması, diğer durumlarda ise dağıtım ve ilgili yerlere ulaştırılması sürecidir. Bir başka deyişle nihai ürünlerin stoklandıktan sonra tüketicilerin kullanımına sunulacağı yerlere ulaşmasıdır. Ayrıca üretim hatları arasında gerçekleşen yatay ve dikey hareketlerde üretim lojistiğinin önemli bir bölümüdür.

3.Dağıtım Lojistiği:

Bu aşama da ürünlerin talebin oluştuğu noktalara farklı yollarla hareketini ele almaktadır.Bu noktada karşımıza çıkan dağıtım kavramı ürünlerin son kullanıcıya ulaşana kadar geçirmiş olduğu bütün safhaları ifade eder. Dağıtım lojistiği; tüketiciye ulaşana kadar geçen bu süreçte ürünlere; yer, zaman, bilgi ve mülkiyet faydası sağlar. Kısacası bu süreç ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar karşılaştığı bütün aşamaları içerir.

Earth globe with pointers, truck and logistics expert. Transportation, vehicle, freight concept. Vector illustration can be used for topics like business, logistics, international delivery

Dağıtım lojistiğinde ise aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:

1. Hangi ürünlerden ne miktarda depolanacağı,

2.Belirlenen dağıtım maliyetleri en düşük maliyetle karşılanabilmekte mi?

3.Tüketicinin miktar,yer ve zaman olarak belirlediği hizmetler nelerdir?

4.Hangi taşıma araçları ve servislerinin kullanılacağı, soruları üzerine planlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir